TELEFOONNUMMER: 040 254 92 30

Vochtophoping

Vochtophoping

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht. Er zijn verschillende vormen van oedeem afhankelijk van de oorzaak.

Lymfoedeem is een abnormale ophoping van lymfevocht in een lichaamsdeel. Het ontstaat als de lymfevaten niet in staat zijn dit vocht af te voeren. De oorzaak hiervan is een beschadiging of afwezigheid van lymfevaten en/of een te grote productie van lymfevocht. Er bestaan twee soorten lymfoedeem, primair en secundair. Bij primaire lymfoedeem zijn er vanaf de geboorte minder lymfevaten aanwezig of functioneren deze minder goed dan normaal, waardoor in de loop van het leven een zwelling kan ontstaan. Secundair lymfoedeem komt meer voor en ontstaat door een beschadiging van de lymfevaten of lymfeklieren als gevolg van een operatie of bestraling.

Veneus oedeem ontstaat wanneer de kleppen in de aderen niet meer optimaal functioneren waardoor de bloeddoorstroming en vochtafvoer belemmerd wordt. Er ontstaat vochtophoping rondom de enkels die in de loop van de dag toeneemt en/of rusteloze benen. Na enige tijd kan er sprake zijn van een functieverstoring van het veneuze systeem (aderen).

Lipoedeem is een stoornis in de aanmaak van vetweefsel. Bovendien is de afvoer van vocht via de lymfvaten niet optimaal. Het gevolg hiervan is een onderhuidse ophoping van vet en vocht. Meestal komt het lipoedeem symmetrisch voor op de heupen, bovenbenen en knieën.

Oplossingen

De therapie bestaat uit een combinatie van verschillende behandelmogelijkheden:

1. Voorlichting en advies

Dit zijn zaken waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. Tevens wordt u begeleid in het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten.

2. Compressietherapie

Door middel van het aanleggen van bandages wordt van buiten af een continue druk aangebracht die het uittreden van vocht tegengaat en de afvoer van lymfe ondersteunt. De bandages worden aangelegd als er nog geen stabiele situatie in de waterhuishouding bereikt is. Wanneer de omvang van de arm of het been stabiel is, kan een therapeutische elastische kous worden aangemeten.

3. Oefenen

Een belangrijk component van de afvoer is de “spierpomp”. Tijdens het aanspannen van de spieren, (vooral in de benen), worden de aders en lymfebanen even dicht gedrukt en worden het bloed en lymfe omhoog gestuwd. Doordat in de aders en lymfebanen klepjes aanwezig zijn, kan het bloed en vocht alleen maar naar boven richting het hart gaan. Ook worden er ademhalingsoefeningen gegeven.

4. Lymfedrainage

Manuele lymfedrainage is een specifieke massagetechniek die gericht is op verhoging van de transportcapaciteit van het lymfestelsel. Door gebruik te maken van bepaalde handgrepen kan het vocht verplaatst worden naar gebieden in het lichaam waar het lymfesysteem nog intact is zodat het daar vandaan in de circulatie kan worden opgenomen. Ook zijn er specifieke handgrepen om fibrotische verhardingen in het weefsel los te maken.

5. Taping

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een specifieke tape die een liftende werking heeft. Hierdoor kan de onderhuidse circulatie verbeteren en de afvoer van lymfevocht bevorderd worden.

6. Starten met Oedeemtherapie

Maak een afspraak voor een consult en neem uw verwijzing van huisarts of behandelend specialist mee.

Contact

Vragen of opmerkingen?