TELEFOONNUMMER: 040 254 92 30

Reglement

Reglement

Om te zorgen dat onze hulp optimaal tot zijn recht komt en voor een goede gang van zaken hebben wij een aantal “huishoudelijke” punten op een rijtje gezet.

 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. even.
  Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • Om een vlot verloop van de “intake” te kunnen bewerkstelligen, graag de eerste keer polispas meenemen en een identiteitspas (ID , rijbewijs en/of paspoort). Als uw gegevens tussentijds veranderen, wilt u dat dan s.v.p. ook doorgeven.
 • Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Dat maakt het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen en u dient dan ook zelf uw behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden! Check dus zelf uw polisvoorwaarden.
 • Met een groot aantal zorgverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt en declareren we digitaal bij hen voor contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen gelden de hierboven vermelde praktijktarieven.
 • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze 24 uur van tevoren af te zeggen. De verzekeraars zullen de niet-nagekomen afspraken niet vergoeden. Wij zijn verplicht deze kosten bij niet tijdig afmelden bij u zelf in rekening te brengen.
 • Wanneer u behandeld wordt of traint in de oefenzaal dient u een handdoek mee te nemen en schoeisel met schone zolen te dragen. Zie ook de huisregels bij de ingang van de oefenzaal.
 • U kunt in de wachtkamer gebruik maken van de daar aanwezige lectuur. Het is niet de bedoeling dat u de tijdschriften mee naar huis neemt.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Neem die daarom altijd mee naar de oefenzaal of behandelkamer. Op de Fr. Bekersstraat zijn ook kluisjes aanwezig om uw persoonlijke bezittingen in te bewaren.
 • Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere persoonsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. u vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte.
 • Wij verwachten van u als patiënt / cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • Het is voor ons van zelfsprekend dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.
  Wij handelen dan ook naar de regels welke zijn opgesteld door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In de wachtkamer ligt een patiënteninfomap waar u alle regels rustig na kunt lezen en een praktijkfolder die u mee kunt nemen.